• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

ทัศนศึกษางานอุ่นไอรัก คลายความหนาว นักเรียนชั้นประถมศึกษา 1-2

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ได้ไปทัศนศึกษางานอุ่นไอรัก คลายความหนาว เด็กๆได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยได้รู้จัก และสนุกสนานกับการเรียนรู้เป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน