Warning: include(google-code.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/samakhomsatreeth/public_html/resources-of-our/resources-of-our.php on line 42

Warning: include(google-code.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/samakhomsatreeth/public_html/resources-of-our/resources-of-our.php on line 42

Warning: include(): Failed opening 'google-code.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/samakhomsatreeth/public_html/resources-of-our/resources-of-our.php on line 42
  • slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

ทางด้านแหล่งเรียนรู้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

ทางด้านสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครอง บุคลากร และหน่วยงาน เข้าร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้นทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ บริการสังคมตามความเหมาะสม เพื่อฝึกนักเรียนให้เป็นผู้รู้จักเสียสละ และมีจิตสาธารณะ


  ทัศนศึกษา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2   update
  บรรเลงดนตรีไทยถวายพระพร
  การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 /2558
  ทัศนศึกษาบ้านครูธานี จ.ปทุมธานี
  โครงการสร้างแรงใจ ให้ความรู้ สู่เยาวชน
  บริการตรวจสุขภาพฟรี
  รายการท้าให้อ่าน
  คณะครูศึกษาดูงานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ IT
  การแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
  ทัศนศึกษาที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  ทัศนศึกษาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ชั้นปฐมวัยปีที่ 2
  ทัศนศึกษาวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร(ภูเขาทอง) ชั้นปฐมวัยปีที่ 1
  กิจกรรมวันเด็ก
  กิจกรรม Cleaning Day ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ไร่ปลูกรัก
  กิจกรรมทัศนศึกษาทัศนศึกษาสยามโอเชียนเวิลด์ ระดับปฐมวัย
  การประชุมตัวแทนผู้ปกครองเครือข่าย
  การสาธิตและสอนการทำซูชิ
  กิจกรรมการทำกำไลยางแฟนซี
  กิจกรรมแจกโอวัลติน
  กิจกรรมหลักสูตร D.A.R.E
  พิธีปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน
  โครงการ สร้างแรงใจ ให้ความรู้ สู่เยาวชน
  ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช จามจุรี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
  ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช จามจุรี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  กิจกรรมการประดิษฐ์ ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  งาน 82 พรรษา บรมราชินีนาถ
  หมวกกันน็อค
  มอบทุนจากบริษัททางด่วนกรุงเทพ
  กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาจิต
  กิจกรรมการทำน้ำหมักและน้ำยาล้างจาน
  กิจกรรมดนตรีถวายพระพร
  กิจกรรมธารน้ำใจ
หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน