• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

ทัศนศึกษารอบเกาะรัตนโกสินทร์ และวัดสระเกศ นักเรียนชั้นประถมศึกษา 5

นักเรียนชั้นประถมศึกษา 5 ได้ไปทัศนศึกษารอบเกาะรัตนโกสินทร์ และวัดสระเกศ เพื่อศึกษาข้อมูลและเรียนรู้เกี่ยวกับบริเวณรอบๆเกาะรัตนโกสินทร์ และวัดสระเกศ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน