• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต (เขาดิน)

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต (เขาดิน) ของน้องๆเตรียมปฐมวัยและปฐมวัยปีที่ 1 เด็กๆได้เห็นสัตว์ชนิดต่างๆอย่างใกล้ชิดและได้เรียนรู้อย่างสมวัย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน