• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

ทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต ชั้นปฐมวัยปีที่ 2

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนปฐมวัยปีที่ 2 ได้ไปทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องสัตว์ต่างๆ จากประสบการณ์ตรง ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีความสนุกสนานอีกด้วย

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน