• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

ทัศนศึกษาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช ชั้นปฐมวัยปีที่ 2

นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ได้ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช (วัดโพธิ์) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน