• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

ศึกษาสถานที่น่าสนใจ (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)

ตัวแทนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ไปเรียนรู้เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ “สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน /ปั๊มน้ำมันคาล์เท็ก” เพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน