• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

ศึกษาสถานที่น่าสนใจ (นักเรียนปฐมวัยปีที่ 2)

นักเรียนปฐมวัยปีที่ 2 ได้ไปเรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับ “ไปรษณีย์สาขาอุรุพงษ์” เพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้แบบโครงการ ( Project Approach) และนักเรียนยังได้ส่งการ์ดอวยพรวันปีใหม่ให้กับผู้ปกครองอีกด้วย

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน