• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

งานนิทรรศการสันติราษฎร์วิชาการ

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน งานนิทรรศการสันติราษฎร์วิชาการ ในหัวข้อ " เปิดบ้านการเรียนรู้ สู่ไทยแลนด์ 4.0 " ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน