• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ เมืองทองธานี

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ไปทัศนศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ เมืองทองธานี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน