• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่1 ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3

วันที่ 6 กันยายน 2561 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้นำนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 ซึ่งนักเรียนได้ทำกิจกรรมที่แตกต่างและหลากหลาย ทำให้เด็กๆเพิ่มพูนความรู้และได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน