• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

กิจกรรมทัศนศึกษา วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 5

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก นักเรียนได้ร่วมกันทำวัตรเช้า ทำสมาธิ รับประทานอาหารเที่ยง และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดรอบๆสระน้ำ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน