• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

ทัศนศึกษาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2

นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้ไปทัศนศึกษาที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน