โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

ทัศนศึกษานิทรรศการ “ปฏิบัติการถ้ำหลวง วาระแห่งโลก” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2

ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 ชมนิทรรศการ “ปฏิบัติการถ้ำหลวง วาระแห่งโลก” ที่ไลฟ์สไตล์ ฮอล ศูนย์การค้าสยามพารากอน นักเรียนได้รับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ถ้ำหลวงและได้ทดลองลอดถ้ำที่ทางผู้จัดได้จำลองออกมา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561