โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

ทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง ชั้นปฐมวัยปีที่ 2

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้พานักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2ไปทัศนศึกษาที่ท้องฟ้าจำลอง ซึ่งเด็กๆได้ดูโลกใต้ท้องทะเล การกำเนิดและการสูญพันธ์ของไดโนเสาร์ และสนุกกับห้องของเล่น