• slide1
  • slide2
  • slide3

แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน

กิจกรรมทัศนศึกษาไร่ปลูกรัก 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ไร่ปลูกรัก จ.ราชบุรี เป็นการเรียนรู้เชิงเกษตรอินทรีย์ เด็กๆ ได้มีโอกาสได้สัมผัสใกล้ชิดธรรมชาติ ได้วิ่งเล่นข้างนอกสัมผัสดิน โคลน ต้นไม้ใบหญ้าและสัตว์ต่างๆ เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับเด็กๆ กิจกรรมนี้เด็กๆ ได้ลงมือทำ ทั้งของกิน ของเล่นและของใช้ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน