• slide1
  • slide2
  • slide3

ทัศนศึกษา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ได้ไปทัศนศึกษา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน