โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ

รางวัลโล่และเกีรติบัตรดีเด่น การประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทย เข้าร่วมการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ. อุโบสถ วัดพระราม9 นักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้รับโล่และเกีรติบัตรดีเด่น จากการแข่งขันการสวดมนทำนองสรภัญญะ ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560