โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันเทควันโด

เด็กหญิงวริศรา อภิโชตินิธิธรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน GH BANK เทควันโดยุวชน – เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2559 ณ อาคารชาญชัย อเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี