โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ

พิธีรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยผ่านการประเมินรอบที่สาม ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ห้องฟีนิกส์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.256