โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันยิมนาสติก

เด็กหญิงมาร์ตา ซอเกษม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์และยิมนาสติกแอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา และได้เป็นตัวแทนเยาวชน เขตกรุงเทพฯ ไปแข่งขันกีฬาเยาวชนเขตที่สุพรรณบุรี