• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2562

กิจกรรมธรรมะบำบัดสิ่งเสพติด เนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้าฟังธรรมะจากพระอาจารย์วัดเบญจมบพิตร เรื่องธรรมะบำบัดสิ่งเสพติด เนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน