• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2561 (Update)

กิจกรรมใส่บาตรพระสงฆ์ 15 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9 และ ร.5

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้แบบต่อยอดและเหมาะสมกับวัยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน