• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2561 (Update)

กิจกรรมทักษะชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกันประกอบอาหาร เพื่อฝึกฝนทักษะชีวิตของตนเอง โดยนักเรียนจะต้องเลือกวัตถุดิบเอง เพื่อนำมาประกอบอาหาร อีกทั้งเตรียมอุปกรณ์เครื่องครัวมาเอง อาหารเที่ยงวันนี้เป็นฝีมือของตนเอง

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน