• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2560 (Update)

กิจกรรมทักษะชีวิตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรมทักษะชีวิต การทำขนมเปียกปูน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย โดยนักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการทำขนม ศึกษาวิธีการทำและขั้นตอนในการทำขนมเปียกปูน แล้วลงมือปฏิบัติ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน