• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2560 (Update)

กิจกรรมทักษะชีวิตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมทักษะชีวิตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย เป็นการเรียนรู้การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีให้อย่างจำกัด การวางแผนงานร่วมกัน โดยนักเรียนจะต้องเตรียมอุปกรณ์ สำรวจวัตถุดิบการประกอบอาหาร คิดเมนูอาหาร และลงมือประกอบอาหาร ตามแผนงานที่วางไว้ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน