• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2560 (Update)

กิจกรรม Open House STEM ศึกษา

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกิจกรรม Open House STEM ศึกษา โดยให้นักเรียนทำจากเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ชิ้นงานต่างๆ และทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน การคิดวางแผน การแก้ปัญหาต่างๆ

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน