• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2560 (Update)

กิจกรรมเปิดบ้านเพื่อนการเรียนรู้ (Open House ครั้งที่ 2)

กิจกรรมเปิดบ้านเพื่อนการเรียนรู้ นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 นำผลงานจากการเรียนรู้แบบโครงการมาจัดแสดงเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ให้แก่ พี่ๆน้องๆ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน