• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2560 (Update)

กิจกรรมการทำบุญตักบาตร

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้จัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรและการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 20 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน