• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2560 (Update)

กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ร่วมถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) และร่วมกันทำความสะอาดในห้องเรียน เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน