• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2560 (Update)

กิจกรรมการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายๆ โรงเรียน ดังต่อไปนี้
1. โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพ
2. โรงเรียนราชวินิตมัธยม
3. โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ
4. โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย
5. โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่อในการแนะนำแนวทางการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนและท่านผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน