• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2560 (Update)

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 4 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสมาคมสตรีไทยร่วมจัดกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแสดงความกตัญญูต่อพ่อ

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน