• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2559 (update)

กิจกรรมภาคฤดูร้อน

โรงเรียนสมาคมสตรีไทยมีการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน และได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ มีการสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรคณะครู เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน และการเล่นน้ำสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน