• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2559 (update)

เรียนภาษาญี่ปุ่นภาคฤดูร้อน

วันที่ 14 – 25 มีนาคม 2559 นักเรียนได้เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ ซึ่งเป็นการเรียนผ่านโปรแกรม Skype นักเรียนได้ฝึกการอ่าน-เขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นและฝึกพูดบทสนทนาขั้นพื้นฐาน เช่น การแนะนำตัว การแนะนำ การแสดงความยินดี และการกล่าวอำลา

เรียนภาษาญี่ปุ่นภาคฤดูร้อน
เรียนภาษาญี่ปุ่นภาคฤดูร้อน
เรียนภาษาญี่ปุ่นภาคฤดูร้อน
เรียนภาษาญี่ปุ่นภาคฤดูร้อน
เรียนภาษาญี่ปุ่นภาคฤดูร้อน
เรียนภาษาญี่ปุ่นภาคฤดูร้อน
เรียนภาษาญี่ปุ่นภาคฤดูร้อน
เรียนภาษาญี่ปุ่นภาคฤดูร้อน
หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน