• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2559 (update)

กิจกรรม Back to School

เมื่อวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2559 มีกิจกรรม Back to School ต้อนรับการเปิดเทอมของนักเรียน ทางโรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ร้องเพลง เล่นเกม และเล่านิทาน นักเรียนแต่ละคนสนุกสนานกับกิจกรรม ที่โรงเรียนจัดให้

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน