• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2559 (update)

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เมื่อวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ไร่หุบพญาแคมป์ อ.บ้านนา จ.นครนายก ลูกเสือ – เนตรนารีได้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การร้องเพลง การเล่นเกม การเข้ากิจกรรมตามฐาน และมีกิจกรรมรอบกองไฟในคืนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน