• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2559 (update)

Summer English Program

วันที่ 13 - 24 มีนาคม 2560 มีการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 5 ในหัวข้อ Food นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารผ่านการทำใบงาน ร้องเพลง และกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น การไปดูอาหารในห้างสรรพสินค้า การทำสลัดม้วน การปั้นดินน้ำมัน รวมไปถึงการทำผลงานต่างๆ ของนักเรียน ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียนอีกด้วย

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน