• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2559 (update)

กีฬาสีสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย และรู้จักความสามัคคี นอกจากนี้ยังมีผู้ปกครองนำอาหารกลางวันมาเลี้ยงให้กับนักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติด้วย

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน