• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2558 (update)

งามอย่างไทย

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย มีพิธีประดับเข็มงามอย่างไทย และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีมรรยาทยอดเยี่ยม มีมรรยาทดีเด่น และมีมรรยาทดี ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน