• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2558 (update)

กิจกรรมวันครู

กิจกรรมรำลึกพระคุณครูเนื่องในวันครู เมื่อวันที่15 ม.ค. 2558 ตัวแทนคุณครูที่เป็นศิษย์เก่านำพวงมาลัยไปกราบท่านอาจารย์ จินตนา ธรรมวานิช ตัวแทนนักเรียนนำของที่ระลึกขึ้นมอบให้กับคุณครูทุกท่าน และมีพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่แข่งขันวาดภาพวันครู

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน