• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2558 (update)

การเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน

ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2558 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย จัดการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน ซึ่งนักเรียนจะได้รับความรู้ทางด้านวิชาการพร้อมทั้งได้ฝึกประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองอีกด้วย นอกจากนี้ในช่วงภาคฤดูร้อนทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และเล่นสาดน้ำเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน