• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2558 (update)

กิจกรรมเรียนคอมพิวเตอร์ช่วงปิดเทอม

โรงเรียนสมาคมสตรีไทยจัดให้มีการเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ระหว่างวันที่ 12 -26 ตุลาคม 2558 โดยมีคุณครูเครือมาส บัวทอง เป็นผู้สอนคอมพิวเตอร์แก่นักเรียน

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน