• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2558 (update)

กิจกรรมเรียนพิเศษภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม (October Kids)

โรงเรียนสมาคมสตรีไทยจัดให้มีการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษระหว่าง วันที่ 12 - 26 ตุลาคม 2558 และ ในวันที่ 26 ตุลาคม ได้มีกิจกรรม Halloween ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้แก่นักเรียนเป็นอย่างมาก

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน