• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2558 (update)

กิจกรรมคริสต์มาส (Christmas)

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 โรงเรียนสมาคมสตรีไทยโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษได้จัดกิจกรรมคริสต์มาสเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาไปพร้อมกับความสนุกสนาน กิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การแข่งขันตอบปัญหาเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสซึ่งแบ่งเป็นทีมสีแดงและทีมสีเขียว นอกจากนี้มีเกมตามฐานต่างๆ ได้แก่ Reindeer Snowman และ Lucky Draw ซึ่งแต่ละฐานมีของรางวัลแจกให้แก่นักเรียนทุกคน

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน