• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2557 (update)

กิจกรรมช๊อปสนุก ส.ส.ท

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกิจกรรม "ช๊อปสนุก ส.ส.ท" ขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกัน รู้วิธีการประกอบอาชีพค้าขาย การคิดคำนวณและการสื่อสาร

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน