• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2557 (update)

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

โรงเรียนสมาคมสตรีไทยจัดพิธีแห่เทียนพรรษาประจำปี2557 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ซึ่งคณะครูและนักเรียนร่วมกันแห่เทียนพรรษาเพื่อนำไปถวาย ณ วัดพระยายัง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีการแห่เทียนพรรษาและปลูกฝังความรักในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากคุณธนาวิทย์ฤทธิศรี สมาชิกสภาเขตราชเทวีและกรรมการบริหารโรงเรียนมาเป็นประธานในพิธี

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน