• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2557 (update)

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 โดยมีท่านอาจารย์จินตนา ธรรมวานิช และคุณธนาวิทย์ ฤทธิศรี ร่วมทั้งท่านผู้ปกครอง นักเรียนและคณะคุณครูโรงเรียนสมาคมสตรีไทยร่วมตักบาตรในครั้งนี้ด้วย และมีพิธีการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีคุณธนาวิทย์ ฤทธิศรี เป็นประธานในพิธี

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน