• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรม 2557 (update)

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน

เมื่อวันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 คุณหมอเรดา เกษตรสุวรรณ ทันตแพทย์มหิดลมาตรวจฟันให้กับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่6

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ / สัมพันธ์ชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน