• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรมที่ผ่านมา

อบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข ปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 14-16 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมานั้น ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้จัดให้มีการเข้าค่ายธรรมะ "อบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้จิตใจที่อ่อนโยน เป็นกุศล มีศีลธรรมจรรยาที่ดีงาม ซึ่งวิทยากรที่มาให้การอบรมครั้งนี้เป็นคณะวิทยากรของคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ในวันเดียวกันนี้นักเรียนมุสลิมก็ยังได้ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาจิตตามแบบทางศาสนาอิสลามด้วย

หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน