• slide1
  • slide2
  • slide3

กิจกรรมที่ผ่านมา

กีฬาสีสัมพันธ์ & กิจกรรมวันเด็ก 2556

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์และกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งในปีนี้กิจกรรมกีฬาสีแบ่งเป็นสองสี คือ สีเขียวและสีส้ม
มีกีฬาสีหลายประเภททั้ง วิ่งลงห่วง เก้าอี้ดนตรี วิ่งเปี้ยว ชักเย่อ ฟุตบอล ฯลฯ เป็นการสร้างส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกายและเกิดความสามัคคี
ในการทำ กิจกรรมร่วมกัน ในช่วงพักกลางวันนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ครองศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในการนำอาหาร เครื่องดื่ม ของว่างแสนอร่อย เสื้อผ้า ไอศกรีม มาเลี้ยงนักเรียนของเราเนื่องในวันเด็ก ซึ่งทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

กีฬาสีสัมพันธ์ & กิจกรรมวันเด็ก
กีฬาสีสัมพันธ์ & กิจกรรมวันเด็ก
กีฬาสีสัมพันธ์ & กิจกรรมวันเด็ก
กีฬาสีสัมพันธ์ & กิจกรรมวันเด็ก
กีฬาสีสัมพันธ์ & กิจกรรมวันเด็ก
กีฬาสีสัมพันธ์ & กิจกรรมวันเด็ก
กีฬาสีสัมพันธ์ & กิจกรรมวันเด็ก
กีฬาสีสัมพันธ์ & กิจกรรมวันเด็ก
กีฬาสีสัมพันธ์ & กิจกรรมวันเด็ก
กีฬาสีสัมพันธ์ & กิจกรรมวันเด็ก
กีฬาสีสัมพันธ์ & กิจกรรมวันเด็ก
กีฬาสีสัมพันธ์ & กิจกรรมวันเด็ก
กีฬาสีสัมพันธ์ & กิจกรรมวันเด็ก
กีฬาสีสัมพันธ์ & กิจกรรมวันเด็ก
หน้าแรก หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
หลักสูตรการสอน หลักสูตรการสอน
กิจกรรม กิจกรรม
เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ เรียนรู้สู่ความภาคภูมิใจ
แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา แหล่งเรียนรู้ของพวกเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ทำเนียบคุณครู ทำเนียบคุณครู
ติดต่อโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน